Prova de nivell
Exàmens de Cambridge
Traducció i Interpretació
EL DOMINI DE L’IDIOMA
La prova de nivell és un examen breu i gratuït que ens indicarà quin dels nostres cursos s’adapta al teu domini de l’idioma, que hauràs de realitzar al nostre centre en l’horari que més et convingui i sense necessitat de demanar cita prèvia.
Aquesta prova de nivell no és un examen i per tant la puntuació del test mai podrà considerar-se prova de cap títol lingüístic oficial.
EXÀMENS OFICIALS
Els exàmens de Cambridge English són acceptats per més de 13.500 universitats, empreses i governs de tot el món. Obtenir les seves titulacions pot ajudar-te a accedir a una educació superior, millorar les teves oportunitats laborals i gràcies al seu reconeixement internacional, augmentar les opcions tant d’estudi com de treball a l’estranger.
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
Disposem de servei de traducció jurada (directa i inversa), així com de revisió i correcció lingüística i d’estil, de diferents tipus de text: articles, ponències, resums, textos de l’administració, pàgines web, currículums… Només heu d’enviar el text en un document en format word a idiomes@isabelpuges.com perquè puguem avaluar-lo i realitzar un pressupost.

BASEM LA NOSTRA METODOLOGIA EN

LES 4 COMPETÈNCIES

LLEGIR
Amb l’objectiu de llegir i entendre qualsevol mena d’escrit, comprenent articles d’especialitat i apreciant-ne diferències d’estil.

PARLAR
Per a poder participar en converses i discussions, expressant-se amb fluïdesa i transmetent matisos subtils de significat.

ESCRIURE
L’alumne podrà escriure i argumentar, de manera planera i fluida, sobre un ampli ventall de temes relatius als seus interessos.

ESCOLTAR
No tindrà cap dificultat per comprendre qualsevol tipus de conversa personal o audiovisual.